Měl jsem příležitost dostat se do místnosti v kostelní veži ve Vodňaneh, kde v prosklené vitríně  "tiká" stroj kostelních hodin. Místnost je i při občasném otevření kostelní věže veřejnosti nepřístupna. Ke stroji vede 120 schodů a první zmínka o hodinách našeho kostela je z roku 1557 které byly zhotoveny zámečníkem ze Strakonic. Ty současné jsou z roku 1981 instalované při celkové rekonstrukci kostela.